آزمون جلسه اول ریسک

آزمون جلسه اول درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس سرمایه گذاری و ریسک در سرفصل های زیر:

1- مفهوم و فرآیند سرمایه گذاری

2- بازارهای مالی

3- ابزارهای مالی

4- نهادهای مالی

 

 

آزمون جلسه اول ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- كداميك از انواع اوراق بهادار زير از پرداخت ماليات معاف هستند؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- كدام يك از انواع اوراق قرضه زير داراي بيشترين ريسك مي‌باشند؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- رابطه ی بین ریسک و بازده تحقق یافته چگونه است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- ارزش روز دارايي‌هاي صندوق با سرمايه متغير 200 ميليون ريال و ارزش روز بدهي صندوق نيز 80 ميليون مي‌باشد با فرض منتشر نمودن 5000 سهم صندوق، قيمت باز خريد هر سهم چقدر است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- بازار ثانویه بازاری است که............
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- کدام یک جزو ابزار مشتقه نیست؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- تفاوت دارایی مالی با سایر دارایی ها چیست؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.