آزمون جلسه چهارم ریسک

آزمون جلسه چهارم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با مفاهیم زیر:

1- انواع سفارش خرید و فروش اوراق بهادار

2- خرید اعتباری

3- فروش استقراضی

 

 

آزمون جلسه چهارم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- در كدام نوع از انوع سفارشات خريد و فروش اوراق بهادار، تا زماني‌ كه سفارش توسط سرمايه‌گذار ابطال نشده، كارگزار براي انجام آن تلاش مي‌نمايد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- در کدامیک از حالات زیر در خريد اعتباري كارگزار درخواست ترميم وديعه را برای سرمایه‌گذار ارسال مي‌كند؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- سرمايه‌گذاری 100 سهم شركت سینا را به قيمت هر سهم 250 ريال بصورت استقراضي بفروش رسانده است. اگر وديعه اوليه 40 درصد باشد و قيمت سهام اين شركت به 280 ريال برسد، وديعه واقعي حساب سرمايه‌گذار چقدر است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- اقاي احمدي 1000 سهم عادي شركت فورد را به صورت استراقضي به قيمت 4000 ريال مي‌فروشد اگر ارزش اسمي هر سهم 800 ريال باشد و قيمت سهم در پايان سال به 1500 ريال برسد سود يا زيان وي چند ميليون است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- در یک خرید اعتباری، میزان پرداختی سرمایه‌گذار برابر با 256000 دلار است؛ چنانچه تعداد سهام سرمایه‌گذار برابر با 3200 و ودیعه اولیه نیز برابر با 25 درصد باشد، آنگاه قیمت هر سهم برابر با چند خواهد بود؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- یک سرمایه گذار سهام شركت آران را در ابتداي سال 1390 به قيمت 8,000 ريال به صورت استقراضي مي‌فروشد. كارگزار وي وديعه لازم از بابت فروش استقراضي را 60% و نرخ سود پرداختي بابت حساب سپرده ودیعه نزد كارگزار 5% اعلام نموده است. در پايان سال سود نقدي پرداختي بابت هر سهم 280 ريال اعلام مي‌شود. این سرمایه گذار در ابتداي سال 1391، سهام مزبور را به قيمت 7.000 ريال خريداري می کند، نرخ بازدهی وی از فروش استقراضی چقدر بوده است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- ارزش بازار هر سهم شركت آلفا 3,000 ريال است. برای خرید اعتباری وديعه اوليه و حداقل وديعه به ترتيب 50% و 40% است. شخصی 100 سهم اين شركت را خريداري كرده است. قيمت اين سهم بايد تا چه مبلغي كاهش يابد تا وي اطلاعيه درخواست ترميم وديعه دريافت كند؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.