آزمون جلسه دوازدهم ریسک

آزمون جلسه دوازدهم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با:

1- اختیار معاملات

2- قرارداد های تاخت

 

آزمون جلسه دوازدهم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- کدام یک از ابزارهای مالی زیر برای دارنده آن حق ایجاد می کند اما تعهد ایجاد نمی کند؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- قیمت توافقی یک اختیار فروش سهام شرکتی 7300 ریال است. در صورتی که قیمت اختیار فروش 200 ریال باشد، قیمت بی تفاوتی سود و زیان در تاریخ سررسید چند ریال خواهد بود؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- چنانچه بهای هر واحد اختیار فروش 100 ریال و بهای هر واحد اختیار خرید 150 ریال، قیمت توافقی 1100 ریال و قیمت سهم در تاریخ سررسید 1400 و استراتژی ترکیب اختیارهای دو طرفه یکسان (استرادل) را بکار گیریم، سود و زیان ناشی از این استراتژی در تاریخ سررسید و حداکثر زیان احتمالی قبل از تاریخ سررسید به ترتیب از راست به چپ چند ریال خواهد بود؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- تأثیر کدام بر ارزش قرادادهای اختیار خرید و فروش یکسان نیست؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- به منظور ایجاد پوشش در مقابل کاهش قیمت سهامی که قبلا خریداری شده است، سرمایه گذار می تواند:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- فردی اختیار خرید سهام شرکت ایرانیان را به مهلت اعمال یکساله خریداری می نماید. قیمت جاری سهام در حال حاضر 1000 ریال، قیمت توافقی 1200 ریال و قیمت تحصیل اختیار خرید 300 ریال می باشد، چناچه قیمت هر سهم به 1600 برسد، کدام گزینه صحیح خواهد بود؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- فروشنده اختیار فروش سهام از چه طریق می تواند پیش از موعه سررسید اختیار اقدام به بستن وضعیت معاملاتی خود نماید؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.