آزمون جلسه سوم مالی

آزمون جلسه سوم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه سوم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- در شركتي نسبت گردش مجموع دارايي‏ها 2، فروش 10 ميليون و حقوق صاحبان سهام 1 ميليون، نسبت بدهي عبارت است از:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- اگر سود عملیاتی 120 ، بهره 40 ، نرخ مالیات 3/. ،بدهی ها 800 و دارایی ها1600 باشد، و اينكه هزينه‏ي استهلاك شركت در اين سال برابر 40 ميليون ريال است، مطلوب است نسبت پوشش نقدي هزينه‏ي بهره‏ي شركت رنگ ايران؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- در صورتي كه شركت فاقد بدهي باشد، كدام گزينه صحيح است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4-فروش خالص 2673000 ، دارايي‏ها 1580000 ، حقوق صاحبان سهام 600 900 بازده كل سرمايه‏گذاري 12% ، آنگاه بازده حقوق صاحبان سهام چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- در شركت‏هاي الف و ب نسبت بازده دارايي‏ها به ترتيب 20 و 30 درصد و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نيز به ترتيب 30 و 39 درصد است. دراين باره مي‏توان گفت كه:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- در شركتي هر سه ماه يكبار 25 تومان سود نقدي هر سهم پرداخت مي‏شود در سال گذشته EPS در اين شركت 250 تومان بوده است نسبت پرداخت سود در اين شركت كدام است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- نسبت P/E شركتي 10 و ميزان EPS شركت 6 ريال است، قيمت بازار موردانتظار شركت پس از بازخريدي سهام آن عبارت است از:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.