آزمون جلسه اول مالی

آزمون جلسه اول درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی در سرفصل های زیر:

1- مفهوم و اهداف مدیریت مالی

2- معرفی محیط مدیریت مالی

3- مقدمه ای بر بازارها و نهادهای مالی

4- مقدمه ای بر بازارهای کارا

 

 

آزمون جلسه اول مدیریت مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- وظيفه اصلي بانك‏هاي سرمايه‏گذاري چيست؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- هدف به حداكثر رساندن ارزش سهام (يا ثروت سهامداران) بهتر از هدف به حداكثر رساندن سود مي‏باشد زيرا
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- صندوق‏هاي مشترك سرمايه‏گذاري نوعي شركت سرمايه‏گذاري هستند كه …
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- كدام جمله صحيح است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- مسئله نمايندگي به تعارض منافع بين كدام يك از ذينفعان سازمان اشاره دارد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- کدامیک از جمله عمده عوامل اقتصادي اثرگذار بر فعاليت‏هاي شركتها نمي‏باشد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- کدامیک از معایب شرکت های تضامنی به شمار نمی رود؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.