آزمون جلسه دوازدهم مالی

آزمون جلسه دوازدهم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه دوازدهم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- شخصي مالك 400 سهم شركت الف است كه ارزش بازار هر سهم آن 9.000 ريال است. بعد از توزيع 40% سود سهمي، ارزش روز سرمايه‌گذاري اين شخص چند ريال خواهد شد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- وقتي شركت تجزيه سهام يك به دو اعلام مي‌كند:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- در صورت اعلام و توزيع سود سهمي، كدام گزينه صحيح است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- يك شركت پس از تجزيه 1 به 4 سهام، 1.200 ريال سود براي هر سهم پرداخت كرده است. اين سود نسبت به سود سال گذشته 20 درصد رشد داشته است (قبل از تجزيه نمودن سهام)، سود سهام سال گذشته چند ريال است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- فرضيه بي ارتباطي سود سهام نقدي با ارزش شركت كه توسط موديلياني و ميلر ارائه شده است به اين معني است كه .......
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- كدام عبارت در خصوص روش‌هاي تقسيم سود شركت‌ها، نادرست است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- معمولاً شركت‏ها در مرحله بلوغ …………
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.