سرفصل ها و ضرایب دروس رشته مدیریت مالی دانشگاه سراسری

از آزمون سال 88 دروسی که در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت مالی قرار گرفت نسبت به سال‌های قبل تغییراتی داشت. دروسی که در آزمون فعلی این گرایش مد نظر می‌باشند در جدول زیر آمده است:

 

دروس

ضریب

تعداد سوال

سرفصل ها و منابع

زبان انگلیسی

2

30

دریافت فایل PDF

ریاضی

3

25

دریافت فایل PDF

آمار

3

15

دریافت فایل PDF

اقتصاد خرد

3

10

دریافت فایل PDF

اقتصاد کلان

3

10

دریافت فایل PDF

مدیریت مالی

4

20

دریافت فایل PDF

مدیریت سرمایه‌گذاری

4

20

دریافت فایل PDF

حسابداری مالی و صنعتی

4

20

دریافت فایل PDF

 

در رابطه با جدول فوق توجه به چند نکته زیر حائز اهمیت است:

 

1) تا آزمون سال 89 تعداد سوالات دروس اقتصاد خرد و کلان هر کدام 15 عدد و تعداد سوالات دروس مدیریت مالی، سرمایه‌گذاری و حسابداری مالی و صنعتی هر کدام 30 سوال بود و از آزمون سال 90 تعداد سوالات به صورت جدول فوق تغییر یافت.

2) در آزمون مربوطه دروس ریاضی و آمار در قالب یک درس با 40 سوال و دروس اقتصاد خرد و کلان نیز در قالب یک درس با 20 سوال آورده می‌شود.

3)‌ در آزمون سال 90، تمام سوالات در قالب یک دفترچه ارائه و برای پاسخگویی به آن‌ها، 180 دقیقه زمان در نظر گرفته شد.