سرفصل ها و ضرایب دروس رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد

 

دروس، ضرائب هر درس و تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد، در رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد به ترتیب جدول زیر می‌باشد:

 

دروس

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

2

ریاضی و آمار

3

اقتصاد خرد و کلان

2

مدیریت مالی

4

حسابداری مالی

1

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

3

 

منابع هر درس نیز به ترتیب زیر می‌باشد:

1) زبان تخصصی انگلیسی: با توجه به اینکه سوالات این درس کاملاً تخصصی می‌باشد، علاوه بر اینکه فرد می‌بایست بر زبان انگلیسی تسلط داشته باشد، بایستی از تسلط کافی بر مباحث مدیریت مالی نیز برخوردار باشد. برای این درس منبع تخصصی وجود ندارد، ولی تست‌های سال‌های گذشته می‌تواند فرد را در پاسخ دادن به سوالات این درس یاری رساند.

2) مدیریت ریسک و سرمایه گذاری: این درس نسبت به سایر دروس مشکل تر بوده و برای آن منبع زیر پیشنهاد می شود:

- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته؛ رضا راعی و احمد پویان فر؛ انتشارات سمت (منبع درسی).

کتاب 2000 تست مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، رضا مناجاتی، محمد گرجی آرا، انتشارات نگاه دانش (منبع تست)

3) آمار:  برای آمادگی در این درس کتاب‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

- مفاهیم اساسی آمار (3 جلد)؛ علی مدنی؛ انتشارات دانشگاه آزاد (منبع درسی).

- مبانی استنتاج آماری؛ علی مدنی؛ انتشارات دانشگاه آزاد (منبع درسی).

4) اقتصاد خرد: برای آمادگی در این درس منبع زیر کافی است:

- اقتصاد خرد؛ محسن نظری؛ انتشارات نگاه دانش (منبع درس و تست).

5) اقتصاد کلان: برای آمادگی در این درس منبع زیر کافی است:

- اقتصاد کلان؛ محسن نظری؛ انتشارات نگاه دانش (منبع درس و تست).

6) مدیریت مالی: این درس از جمله دروسی می‌باشد که داوطلبین قادر به کسب درصدی بالا در آن می‌باشند که برای مطالعه آن  منبع زیر

پیشنهاد می شود. لازم به ذکر است که خواندن این منبع به تنهایی برای کسب درصدی بالا در این درس کافی است:

- مدیریت مالی؛ رضا مناجاتی؛ انتشارات نگاه دانش (منبع درس و تست).

7) حسابداری مالی: با توجه به ضریب پائین این درس اهمیت آن چندان زیاد نمی باشد و قسمت حسابداری مالی منبع زیر برای آن پیشنهاد می شود:

- مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی؛ نوروش، کرمی، مرادی، وافی؛ انتشارات کتاب نو (منبع درس و تست).