معامله گری اوراق تامین مالی

 

 

پیش‌نیاز:

گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه

حدنصاب قبولی:

1- حدنصاب مقررات 50 درصد

2- حدنصاب سایر دروس 40 درصد

تعداد پرسش‌ها: 80 پرسش       

مدت زمان آزمون: 105 دقیقه

معافیت‌ها:

1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله‌گری اوراق تأمین مالی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه معامله‌گری اوراق تأمین مالی را دریافت خواهند کرد.

2- دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله‌گری اوراق تأمین مالی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه معامله‌گری اوراق تأمین مالی را دریافت خواهند کرد.

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

سوالات

ضريب

جزييات سرفصل

منابع

1

اصطلاحات انگليسي ويژه معاملات اوراق تامين مالي

20

-

Pdf

خودآموز معامله گری اوراق تأمین مالی انتشارات نگاه دانش

2

مقدمات ارزش گذاري اوراق تامين مالي

25

-

Pdf

3

مقررات معامله گري اوراق تامين مالي

35

-

Pdf

 داوطبان گرانقدر شرایط جدید آزمون مقررات معامله گری را می توانند در این بخش ملاحظه نمایند: (دانلود)