ارزشیابی اوراق بهادار

 

 

پیش‌نیاز:

مدرک تحلیل‌گری بازار سرمایه

حدنصاب قبولی:

حدنصاب هر درس 40 درصد

تعداد پرسش‌ها: 100        

مدت زمان آزمون: 125 دقیقه

معافیت‌ها:

1-دارندگان مدرک CIIA، در صورت دریافت گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

2-دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم)، در صورت دریافت گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

سوالات

ضريب

جزييات سرفصل

منابع

1

مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام

30

-

Pdf

 

دریافت منابع

2

مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت

30

-

3

مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها

40

-