معامله گری ابزار مشتقه

 

پیش‌نیاز:

گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه

حدنصاب قبولی:

1- حدنصاب مقررات 50 درصد

2- حدنصاب سایر دروس 40 درصد

تعداد پرسش‌ها: 80 پرسش      

مدت زمان آزمون: 105 دقیقه

معافیت‌ها:

1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله‌گری ابزار مشتقه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه معامله‌گری ابزارمشتقه را دریافت خواهند کرد.

2- دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله‌گری ابزار مشتقه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه معامله‌گری ابزارمشتقه را دریافت خواهند کرد.

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

سوالات

ضريب

جزييات سرفصل

منابع

1

اصطلاحات انگليسي ويژه معاملات ابزار مشتقه

20

-

Pdf

کتاب معامله گری ابزار مشتقه ،انتشارات نگاه دانش

2

مفاهيم ابزار مشتقه

30

-

Pdf

3

مقررات معامله گري ابزار مشتقه

30

-

Pdf

 

 داوطبان گرانقدر شرایط جدید آزمون مقررات معامله گری را می توانند در این بخش ملاحظه نمایند: (دانلود)