تحلیل گری بازار سرمایه

 

پیش‌نیاز:

1- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه

2- مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد، در تمامی رشته‌های تحصیلی.

حدنصاب قبولی:

1- حدنصاب هر درس برابر است با یکی از موارد زیر:

- نصف میانگین نمرات آن درس در صورتی که نصف میانگین نمرات بین 20 تا 35درصد باشد؛

- 35 درصد در صورتی که نصف میانگین نمرات آن درس بیش از 35درصد باشد؛

- 20 درصد در صورتی که نصف میانگین نمرات آن درس کمتر از 20 درصد باشد.

2- حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار (پس از حذف پنج درصد بیشترین و پنج درصد کمترین نمرات) یا 50 درصد هر کدام کمتر باشد.

تعداد پرسش‌ها: 180 پرسش         

مدت زمان آزمون: 225 دقیقه

معافیت‌ها:

1-دارندگان مدرک دکترا یا معادل در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل 5 مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا یک کتاب در زمینه مالی و 3 مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا دو کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده‌باشند، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

2-دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

3-دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

سوالات

ضريب

جزييات سرفصل

منابع

1

لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی-اقتصادی زبان

20

2

Pdf

-

2

مباحث پیشرفته در تحلیل صورتهای مالی

20

4

Pdf

جلد یکم خودآموز تحلیلگری

3

مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی

25

4

Pdf

دوره دو جلدی کتاب "مدیریت مالی نوین" ترجمه آقای دکتر جهانخانی نشر سمت

4

مباحث پیشرفته سرمایه گذاری

35

4

Pdf

کتاب "مهندسی مالی و مدیریت ریسک" تالیف آقایان دکتر راعی و دکتر سعیدی نشر سمت

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تألیف راعی و پویانفر نظر سمت

5

اقتصاد پیشرفته

25

3

Pdf

اقتصاد کلان تیمور رحمانی نشر برادران (کلیه فصول جلد اول به جزء فصل 2 و 3 فصل اول جلد دوم) و همچنین بخش بازارهای اقتصاد خرد محسن نظری نشر نگاه دانش

6

روش های کمی پیشرفته

30

3

Pdf

جلد دوم کتاب "آمار و کاربرد آن در مدیریت" تالیف آقایان آذر و مومنی نشر سمت

7

مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

25

4

Pdf

دریافت منبع

 

پیرو درخواست بسیاری از دوستان برای معرفی منابع آزمون تحلیل گری، منابع زیر پیشنهاد می شود. البته در این رابطه اشاره به چند نکته حائز اهمیت است:

1) منابع مورد نظر بهترین منابع فارسی برای این آزمون بوده با این وجود منابع جامع و کاملی نمی باشد.

2) برای دروس زبان و صورت های مالی منابع مناسب فارسی وجود ندارد.