کارشناسی عرضه و پذیرش

 

پیش‌نیاز:

گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه

حدنصاب قبولی:

حدنصاب 50 درصد

تعداد پرسش‌ها: 40 پرسش       

مدت زمان آزمون: 50 دقیقه

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

سوالات

ضريب

جزييات سرفصل

منابع

1

مقررات عرضه و پذيرش

40

-

Pdf

خودآموز کارشناسی عرضه و پذیرش

دریافت منابع

 

1- منبع درسی: خود آموز عرضه و پذیرش، انتشارات نگاه دانش.