جلسه دوم مشاوره حضوری ارشد 94

با توجه به کمبود زمان جلسه اول مشاوره حضوری، به اطلاع داوطلبان گرانقدر رشته مالی می رساند می توانند جهت مشاوره در زمان بندیهای زیر برای انتخاب رشته مالی به موسسه نگاره مراجعه نمایند:

روز شنبه 25 اردیبهشت 94: ساعت 17 الی 19

روز یکشنبه 26 اردیبهشت 94: ساعت 18 الی 20

 

تأکید می گردد کلیه مراجعین محترم جهت مشاوره باید کارنامه آزمون خود را به همراه داشته باشند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: 88895070

آدرس: بالاتر از میدان ولیعصر – نرسیده به زرتشت -کوچه رحمتی بهمبری پلاک 30موسسه آموزش عالی آزاد نگاره.