برنامه کلاس های جبرانی ترم پاییز 93

به اطلاع کلیه دانشجویان درس سرمایه گذاری و ریسک می رساند برنامه کلاس های جبرانی ارشد به شرح زیر می باشد:

روز یکشنبه 6 مهر: از ساعت 16 الی 20، فصل CAPM و APT (هشت و نه).

روز دوشنبه 7 مهر: از ساعت 12 الی 16، فصل قراردادهای آتی (چهارده).

روز یکشنبه 13 مهر: از ساعت 16 الی 20، فصل قراردادهای آتی (چهارده).

 

مکان: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. موسسه نگاره.