انتشار کتاب خودآموز اصول بازار سرمایه

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمون های اصول بازار سرمایه و ارزشیابی اوراق بهادار می رساند جلد دوم کتاب خودآموز اصول بازار سرمایه شامل دروس:

مقدماتی بر اقتصاد تألیف علی صادقین و محمدحسین صدرایی

مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی تألیف محمد گرجی آرا

اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای تألیف وحید واشقانی فراهانی 

و همچنین کتاب خودآموز ارزشیابی اوراق بهادار تألیف مهدی آسیما به بازار عرضه شد. جهت تهیه کتاب می توناید با کتابفروشی نگاه دانش به شماره 66951920 تماس حاصل فرمائید.