دانلود جزوه فصل چهارم ریسک

به اطلاع دانشجویان گرانقدر می رساند، فایل متمم جزوه فصل چهارم درس سرمایه گذاری و ریسک بر روی سایت قرار گرفت. این فایل مربوط به انواع رویکرد های بنیادی و نظریه نوین ریسک می باشد.

(دانلود)