برنامه های کارگزاری خبرگان در نمایشگاه بورس

کارگزاری خبرگان سهام مقدم علاقمندان به بازار سرمایه و حوزه سرمایه گذاری را به هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه گرامی می دارد.

کلیه سرمایه گذاران محترم می توانند، در مدت نمایشگاه از کلیه خدمات کارگزاری خبرگان سهام شامل افتتاح آنی حساب آنلاین، مشاوره سرمایه گذاری، آموزش های مرتبط با بورس و... به صورت رایگان استفاده نمایند.

برنامه زمان بندی کلاس های اینجانب در غرفه کارگزاری خبرگان سهام به شرح زیر خواهد بود:

روز دوشنبه: ساعت 10 الی 11:30 ، بررسی فرصت های بازار سرمایه و بازارهای موازی

روز سه شنبه: ساعت 10 الی 11:30، بررسی اثرات هدفمندی یارانه ها بر بازارهای مالی و غیر مالی

روز چهار شنبه: ساعت 10 الی 11:30، بررسی صنعت پتروشیمی در ایران

همچنین پنل های گفتگو و کلاس های در رابطه با تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار، تحلیل صنعت سیمان، تحلیل صنعت سرمایه گذاری، تحلیل صنایع نفتی و روغنی در هر روز و در بخش عصر برگزار خواهد شد که برنامه آن متعاقبا اعلام می گردد.

مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 1-44 (خلیج فارس)، غرفه 6 الی 12، شرکت کارگزاری خبرگان سهام.