معرفی گرایش های مدیریت مالی و حقوق مالی

با توجه به تقاضای مکرر دوستان و سوالاتی که در زمینه تفاوت رشته های حقوق مالی و مدیریت مالی، لیست دروس این دو رشته بر روی سایت قرار گرفت. همان طور که مشهود است این دو رشته تفاوت چندانی ندارند و داوطلبینی که تمایل به حضور در دانشگاه تهران دارند می توانند در رشته حقوق مالی ادامه تحصیل دهند. گرایش حقوق مالی با گرایش مدیریت مالی تنها در چهار درس و مجموعا هشت واحد درسی تفاوت دارد. همچنین اساتید هر دو گرایش نیز یکی بوده و فرصتها در بازار کار برای کلیه دانشجویان پذیرفته در این دو رشته برابر خواهد بود.

همچنین دانشجویان پذیرفته شده در رشته حقوق مالی در مقطع دکتری نیز می توانند در سایر گرایش های رشته مالی از قبیل بانکداری، مهندسی مالی و... نیز پذیرش شوند و مشکلی از این بابت نیز متوجه آنان نخواهد بود.

 

 (توجه: دروس متفاوت در گرایش حقوق مالی با رنگ قرمز نشان داده شده است و در رابطه با دروس اختیاری نشان داده شده، شایان ذکر است که دانشجویان می توانند همان دروس گرایش مدیریت مالی را انتخاب نمایند.)

حقوق مالی

2

تئوریهای سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی

2

تجزیه تحلیل صورتهای مالی

2

اقتصاد سنجی

2

مدیریت مالی پیشرفته

2

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

2

روش تحقیق(جبرانی)

2

مبانی حقوق مالی

2

حقوق مقررات بازارهای سرمایه اسلامی و بین الملل

2

مدلسازی مالی پیشرفته

2

مهندسی مالی و ریسک

2

بازارها و نهادها

2

حقوق مقررات بانکداری اسلامی و بین املل

2

دروس اختیاری

2

دروس اختیاری

4

پایان نامه

 

 

مدیریت مالی

2

مبانی مدیریت سرمایه گذاری(پیش نیاز)

2

روش تحقیق(پیش نیاز)

2

ریاضی مالی(پیش نیاز)

3

تجزیه تحلیل صورتهای مالی

2

مدیریت مالی پیشرفته

2

بررسی موارد خاص در مدیریت مالی

2

مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار

2

سازمانهای پولی و مالی

2

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

2

پژوهش عملیاتی پیشرفته

2

سمینار مالی

2

تئوریهای مدیریت پیشرفته

3

اقتصاد مدیریت

2

بازار پول و سرمایه

2

حسابداری مدیریت

2

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

4

پایان نامه