برنامه کلاسی آزمون ارشد آزاد 93

برنامه کلاسی دروس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و مدیریت مالی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سال 93 به شرح زیر خواهد بود:

1- موسسه ماهان

درس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک/ روز یکشنبه- ساعت 16 الی 19

2- موسسه نگاره

درس مدیریت مالی/ روز سه شنبه- ساعت 17 الی 20

درس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک/ روز چهارشنبه- ساعت 17 الی 20

3- جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

درس مدیریت مالی/ روز جمعه- ساعت 8 الی 12

درس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک/ روز جمعه- ساعت 12:30 الی 16:30