آگهی استخدام

از دانشجویان و دانش آموختگان رشته مدیریت مالی، مهندسی مالی، حسابداری، مدیریت و اقتصاد در بخش های زیر دعوت به همکاری می گردد:

1- تحلیل گر بازار سرمایه:

محل کار: کارگزاری رتبه الف

شرایط عمومی: دارای مدارک بورسی، علاقمند به کار تحلیل، (اولویت با دارندگان مدارک تحلیل گری و ارزشیابی و دانشجویان رشته مالی)

2- معامله گر اوراق تأمین مالی:

محل کار: کارگزاری رتبه الف

شرایط عمومی: داشتن مدرک معامله گری اوراق تأمین مالی، علاقمند به کار معامله گری،

3- تحلیل گر بازار سرمایه

محل کار: شرکت سرمایه گذاری

شرایط عمومی: دارای مدارک بورسی، علاقمند به کار تحلیل

4- پژوهشگر مالی

محل کار: شرکت مشاوره سرمایه گذاری

شرایط عمومی: داشتن رزومه پژوهشی، علاقمند به پژوهش، (اولویت با دانشجویان رشته مدیریت مالی و اقتصاد)

 

تذکر: اولویت با دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد، همچنین تأکید می گردد که علاقمندان رزومه خود را با فرمت زیر ارسال نمایند و به رزومه های خارج از فرمت زیر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(دریافت فایل فرمت رزومه)