کلاس جبرانی ریسک موسسه ماهان

به اطلاع کلیه دانشجویان گرانقدر درس سرمایه گذاری و ریسک در موسسه ماهان می رساند، زمان بندی کلاس جبرانی به صورت زیر می باشد:

روز جمعه مورخ هشتم آذرماه 1392- ساعت 8:30 الی 12:30