عدم برگزار کلاس ریسک روز سه شنبه

با عرض پوزش به اطلاع کلیه دانشجویان کد پنجشنبه درس ریسک موسسه نگاره، می رساند کلاس جبرانی روز سه شنبه مورخ 26 آبانماه برگزار نخواهد شد. زمان بندی کلاس جبرانی مجددا به اطلاع دانشجویان گرانقدر خواهد رسید.