آزمون جامع سرمایه گذاری و ریسک

آزمون جامع درس سرمایه گذاری و ریسک بر روی سایت قرار گرفت، سوالات این آزمون بر مبنی بودجه بندی سوالات آزمون سراسری طراحی شده و به صورت 40 سوال تستی از کلیه مباحث تدریس شده در کلاس درس سرمایه گذاری و ریسک می باشد.

توجه: گزینه های صحیح در هر سوال با رنگ زرد های لایت شده اند.

(دانلود آزمون جامع ریسک)