جلسه فوق العاده درس ریسک

 

ضمن آرزوی توفیق، به اطلاع دانشجویان گرانقدر موسسه نگاره می رساند کلاس فوق العاده درس سرمایه گذاری و ریسک در روز پنجشنبه مورخ 92/07/25 از ساعت 13 الی 17 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

این جلسه برای مرور مطالب و آزمون جامع از کلیه فصل های تدریس شده در درس سرمایه گذاری و ریسک می باشد و حضور در آن الزامی نیست. همچنین پاسخنامه آزمون به همراه نتایج هر فرد یک هفته پس از برگزاری آزمون از طریق سایت قابل دانلود می باشد.