برگزاری کلاس ها در تاریخ 11 شهریور ماه

به اطلاع کلیه دانشجویان درس سرمایه گذاری و ریسک موسسه نگاره می رساند که کلاس های روز دوشنبه در تاریخ 11 شهریور ماه 1392، مطابق با برنامه قبلی از ساعت 16 الی 20 برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرانقدر می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه نگاره مراجعه نمایند.