عدم برگزاری کلاس ریسک روز جمعه 28 تیرماه

با عرض پوزش، به اطلاع دانشجویان گرانقدر می رساند، کلاس ریسک روز جمعه مورخ 28 تیرماه 1392 برگزار نمی گردد.

برنامه زمانبندی سایر کلاس ها بدون تغییر بوده و زمانبندی کلاس جبرانی ریسک از طریق جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اطلاع رسانی خواهد شد.