برنامه مطالعاتی پیشنهادی

زمانبندی مطالعات برای آمادگی آزمون های کارشناسی ارشد همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، و داشتن یک برنامه اصولی برای مطالعه در طول دوران آمادگی کنکور یکی از فاکتورهای مهم موفقیت به شمار می رود. از این رو با توجه به تقاضای دانشجویان مبنی بر ارائه برنامه مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد اقدام به ارائه ی یک برنامه ی مطالعاتی نموده ایم.

این برنامه یک برنامه پیشنهادی بوده و با توجه به شرایط دانشجو قابلیت تعدیل در آن نیز وجود دارد که هر دانشجو باید با توجه به شرایط و زمان مفید در اختیار، برای خود این برنامه را شخصی سازی نماید.

برنامه ی مطالعاتی دروس کنکور:

ردیف مرور

 

زمان انجام مرور

 

توضیحات در خصوص برنامه هر مرور

 

اولین مرور

 

حین مطالعه

1)یادداشت برداری، توضیح دادن مباحث برای خودمان

 

2) مشخص کردن نکات مهم

 

دومین مرور

 

24 الی 48 ساعت پس از مطالعه

1) بازخوانی مباحث مهم مطالب مطالعه شده

2) حل تمرین های تشریحی و تستی هر مبحث

3) مرور ذهنی مطالب مطالعه شده در روز گذشته پیش از استراحت شبانه

 

سومین مرور

 

یک هفته الی 10 روز پس از مطالعه

1) بازخوانی مباحث مهم مطالب مطالعه شده

2) حل تمرینات اشکال دار جلسه قبل

3) علامت زدن قسمت های فراموش شده

 

چهارمین مرور

 

دو هفته الی 20 روز پس از مطالعه

1) بازخوانی مباحث مهم مطالب مطالعه شده

2) مطالعه قسمت های فراموش شده جلسه قبل

3) بررسی تمرین های اشکال دار و مهم

 

پنجمین مرور

 

یک ماه الی 40 روز پس از مطالعه

1) مرور یادداشت ها و خلاصه دروس

2) حل تمرینات اشکال دار قبلی

3) مرور قسمت های فراموش شده قبلی و مطالب فرار