ثبت نام روشهای پژوهش پیشرفته مالی

در راستای اهداف جهاد دانشگاهی مبنی بر گسترش آموزش و پژوهش، برای دوستان علاقمند به پژوهش در زمینه مالی، تصمیم به برگزاری کلاس و کارگاه آموزشی گرفته شد، دانشجویان در این دوره با موارد زیر آشنا خواهند شد:

1- روش های پژوهش در مالی

2- نحوه گزارش نویسی علمی پژوهش به شیوه APA

3- آشنایی مقدماتی با مدل سازی های آماری با نرم افزارهای SPSS و EVIEWS

4- آشنایی مقدماتی با ساختارهای مقاله نویسی

5- آشنایی با روش های کمی مقدماتی و پیشرفته در زمینه مالی

 

اهداف دوره:

این دوره برای دانشجویان متقاضی ورود به دوره ی کارشناسی  ارشد و در حال تحصیل ارشد می باشد و مقدمات پژوهش در زمینه ی مالی و مدل سازی مالی به آنها ارائه می گردد.

 

مهارت های مورد نیاز:

دسترسی به کامپیوتر و اینترنت، آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای Word و Excel و همچنین توانایی درک متون علمی در زمینه مدیریت به زبان انگلیسی.

 

شرایط دوره:

این دوره رایگان بوده و زیر نظر جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. زمانبندی دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.