آغاز ثبت نام کلاس های ارشد پاییز 92

به اطلاع کلیه دانشجویان گرانقدر می رساند برنامه کلاس های مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و مدیریت مالی اینجانب در موسسات آموزش عالی نگاره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و ماهان به شرح زیر می باشد:

 
برنامه ی کلاسی ترم پاییز 1392
 
 

برنامه هفتگی

8 الی 12

12 الی 16

16 الی 20

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

(موسسه ماهان)

دوشنبه

 

 

 

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

(طرح ویژه نگاره)

(موسسه نگاره)

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

 (طرح ویژه نگاره)

(موسسه نگاره)

 مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

 

(جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران) 

جمعه

 

 

 

 

 
**توجه: طرح ویژه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک در موسسه نگاره شامل آزمون های آزمایشی در پایان هر جلسه می باشد و تعداد ساعات آموزشی کلاس درس نیز 52 ساعت در نظر گرفته شده است.
 
همچنین کلاس های نکته و تست درس سرمایه گذاری و ریسک به مدت 16 ساعت منحصرا در موسسه نگاره برگزار می گردد.