بولتن تحلیل منتهی به 11 اردیبهشت

بولتن تحلیلی هفته منتهی به 11 اردیبهشت 93 کارگزاری خبرگان سهام.

برای دانلود این بولتن اینجا را کلیک نمایید.

 

توجه فرمایید که این گزارش تنها نظر کارشناسان کارگزاری خبرگان سهام می باشد و به هیچ عنوان پیشنهادی بابت خرید یا فروش و نگهداری هیچ سهمی در این بولتن ارائه نمی گردد و مسئولیت معاملات خوانندگان محترم با خود ایشان می باشد.

بولتن تحلیلی منتهی به 4 اردیبهشت

بولتن تحلیلی هفته منتهی به 4 اردیبهشت 93 کارگزاری خبرگان سهام.

برای دانلود این بولتن اینجا را کلیک نمایید.

 

توجه فرمایید که این گزارش تنها نظر کارشناسان کارگزاری خبرگان سهام می باشد و به هیچ عنوان پیشنهادی بابت خرید یا فروش و نگهداری هیچ سهمی در این بولتن ارائه نمی گردد و مسئولیت معاملات خوانندگان محترم با خود ایشان می باشد.

 

بولتن تحلیلی منتهی به 21 اسفند

بولتن تحلیلی هفته منتهی به 21 اسفند کارگزاری خبرگان سهام.

برای دانلود این بولتن اینجا را کلیک نمایید.

 

توجه فرمایید که این گزارش تنها نظر کارشناسان کارگزاری خبرگان سهام می باشد و به هیچ عنوان پیشنهادی بابت خرید یا فروش و نگهداری هیچ سهمی در این بولتن ارائه نمی گردد و مسئولیت معاملات خوانندگان محترم با خود ایشان می باشد.

بولتن تحلیلی منتهی به 14 اسفند

بولتن تحلیلی هفته منتهی به 14 اسفند کارگزاری خبرگان سهام.

برای دانلود این بولتن اینجا را کلیک نمایید.

 

توجه فرمایید که این گزارش تنها نظر کارشناسان کارگزاری خبرگان سهام می باشد و به هیچ عنوان پیشنهادی بابت خرید یا فروش و نگهداری هیچ سهمی در این بولتن ارائه نمی گردد و مسئولیت معاملات خوانندگان محترم با خود ایشان می باشد.

نگاهی به بازار سرمایه 25 آبان

اخبار مهم:

-به امضا رسیدن توافقات با آژانس بین المللی

- منتفی شدن سود شناور بانکی

ادامه مطلب: نگاهی به بازار سرمایه 25 آبان